Home > Algemene Voorwaarden Webwinkel | Betaal Informatie | Handleiding Webshop | FAQ Winkel | Over Ons | Contact | Algemene Voorwaarden | Nieuws

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met PosterPoint. Door te bestellen geeft u aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. 

Prijzen

Alle prijzen op de website van PosterPoint zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijzen worden vermeld in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten (zie Algemene Voorwaarden, verzending) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. PosterPoint kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op voorraad 

Indien niet anders aangegeven op de website kunt u er vanuit gaan dat het door u bestelde artikel ook inderdaad voorradig is. In andere gevallen kunt u het getoonde artikel al wel bestellen, maar zal duidelijk zijn aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met een levertijd. Mocht door welke oorzaak dan ook een artikel toch niet voorradig blijken te zijn dan nemen wij contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft in dat geval echter altijd recht op teruggaaf van het door u betaalde bedrag. 

Bestelling en totstandkoming overeenkomst 

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina's. U dient volledig en op waarheid berust, het gehele bestelformulier in te vullen en onze algemene voorwaarden te accepteren. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door PosterPoint. PosterPoint is gerechtigd om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld. 

Annulering van een bestelling

Een bestelling kan binnen 7 dagen na bevestiging geannuleerd worden zonder opgaaf van reden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Graag ontvangen wij bericht per e-mail als u afziet van de koop. 

Betaling

Bij een bestelling dient u altijd, binnen 7 dagen, vooruit te betalen door middel van een bank- of giro overschrijving of door betaling via Paypal of iDEAL. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. 

Levering

Als de betaling binnen is, worden de artikelen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per mail. PosterPoint draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. PosterPoint behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijden van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in de geval binnen 30 dagen door ons worden teruggestort.  

Verzending

Artikelen worden verzonden via Post.nl als de betaling ontvangen is. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per e-mail aan de klant. Binnen Nederland worden alle bestellingen verstuurd voor een vast bedrag van  5,95. PosterPoint is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post.nl. Zendingen kunnen verzekerd of aangetekend verzonden worden op verzoek van de klant. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant. PosterPoint is niet aansprakelijk voor extra verzendkosten die voortvloeien uit een foutief ingevoerd verzendadres. 

Retourzending

Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 7 dagen na ontvangst. Graag ontvangen wij hierover binnen 2 dagen na ontvangst van de zending een bericht per e-mail. Vermeld hierbij het bestelnummer (te vinden op de orderbevestiging die per e-mail is ontvangen). Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of geruild. Het door u reeds betaalde bedrag zal, bij creditering, binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Artikelen die op bestelling zijn ingekocht en afgeprijsde artikelen kunnen niet retour genomen of geruild worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van PosterPoint zal PosterPoint de kosten dragen voor retourzending. Klant dient de zending dan voldoende gefrankeerd te retourneren. De portokosten worden dan aan de klant terugbetaald. 

Garantie en klachtenafhandeling 

PosterPoint garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dan aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed. PosterPoint streeft naar tevreden klanten. U bent verplicht te controleren of de u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan dient u dit binnen 7 dagen te melden per email aan PosterPoint onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. PosterPoint zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert. In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan kunt u het artikel omruilen voor een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag retourneren. PosterPoint neemt in dit geval de verzendkosten voor haar rekening. De Algemene Voorwaarden van PosterPoint zijn opgesteld in januari 2008. 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. PosterPoint.nl beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. PosterPoint.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. PosterPoint.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.